• 1

Splošni pogoji poslovanja

Splošno

Ponudnik blaga (nojeva delikatesa), družba MODRI VRAT d.o.o., skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), zagotavlja potrošniku pred potrditvijo ponudbe oziroma preden ga le-ta zavezuje informacije o ponudniku in o blagu, končno ceno vključno z davkom na dodano vrednost na enoto blaga in končno ceno z davkom na dodano vrednost izbranega blaga, informacije o morebitnih stroških dostave ali pošiljanja, plačilne pogoje, pogoje dostave, rok dostave in informacije o pritožbenem postopku.


Cene

Po prejemu vašega povpraševanja, bomo za vas pripravili in vam poslali ponudbo po veljavnem ceniku. Veljavni cenik je priložen na spletni strani www.modrivrat.si.
Cene so izražene v evrih in vključujejo 9,5% oziroma v nekaterih primerih 22% davek na dodano vrednost. Cene se lahko spreminjajo. Cene navedene v ceniku ne vključujejo stroškov dostave ali pošiljanja. Ponudnik se bo trudil zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov o blagu in cenah, ki so objavljeni na spletni strani.


Veljavnost posebne ponudbe

Roki veljavnosti v primeru posebne ponudbe so navedeni ob sami ponudbi.


Plačilni pogoji

Po prejemu povpraševanja, vam bomo poslali ponudbo po veljavnem ceniku. Plačilo v vrednosti potrjene ponudbe lahko izvršite preko spletne banke na transakcijski račun ponudnika oziroma ob prevzemu nojevih delikates.
Plačilo ob prevzemu je gotovinsko. Plačilo z bančnimi karticami ni mogoče.
Pri nakupu in plačilu se upošteva cena, ki jo je kupec potrdil po ponudbi.


Dostava

Dostavo blaga vrši ponudnik skladno s smernicami dobrih higienskih navad po načelih HACCP v trgovinski dejavnosti, ki so združene z dobro prakso označevanja živil in sledljivosti.
Izbrano blago vam dostavimo v več slovenskih mest.
Enkrat tedensko, v roku do 3 dni izbrane delikatese dostavimo v Novo mesto in Brežice. Enkrat tedensko, v roku do 7 dni v Ljubljano, Domžale, Kamnik, Grosuplje in Vrhniko. V roku 10 dni pa v Celje, Velenje, Maribor, Slovenj Gradec, Postojno, Koper in Novo Gorico. Rok za dostavo prične teči z dnem od pisne potrditve ponudbe. Za natančen čas dostave vas bomo kontaktirali po telefonu ali elektronski pošti, zato je telefonska številka in elektronski naslov naročnika obvezen sestavni del naročila.

Dobavljivost blaga

Dobavljivost blaga je lahko zaradi njegove narave občasno omejena. V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam izbranih delikates ne moremo dostaviti.
V tem primeru se obvežemo naročnika nemudoma obvestiti in mu omogočiti preklic oziroma zamenjavo naročila.
Ponudnik si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas razširi ponudbo blaga oziroma jo omeji ali popolnoma ustavi prodajo določenega blaga.


Sprememba ali preklic naročila

Morebitno spremembo ali preklic naročila lahko uporabnik izvaja v roku 24 ur od potrditve naročila blaga po ponudbi. O spremembi je dolžan obvestiti ponudnika na elektronsko pošto This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali preko telefona na 00386 41 731 210. Na telefon smo dosegljivi od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.
Po izteku 24 ur od potrjenega naročila ponudnik ne daje jamstva, da bo spremembo ali preklic naročila lahko sprejel. V primeru, da uporabnik po svoji krivdi ne prevzame naročenega blaga, je dolžan ponudniku poravnati povzročeno škodo in stroške dostave.


Pritožbe, reklamacije in spori

Pritožbe ali reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski ali klasični pošti. Oba naslova sta navedena med kontakti.
Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni splošne prodajne pogoje, v kolikor meni, da je to potrebno.


Izključitev odgovornosti

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu družba MODRI VRAT d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako družba ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, družba MODRI VRAT d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja te spletne strani.


Avtorske pravice

Copyright 2016 MODRI VRAT d.o.o.. Vsa besedila, slike, video vsebine in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
Vsebino spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja družbe MODRI VRAT d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Pogoji uporabe osebnih podatkov

S sprejemom pogojev uporabe osebnih podatkov uporabnik soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob pošiljanju preko spletnega obrazca, uporabljajo oz. obdelujejo za potrebe promocije kot je posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem ponudnika (akcije, novosti, reklamna sporočila, novice, itd.) na uporabnikov elektronski naslov, telefonsko številko ali poštni naslov.

Ponudnik blaga zagotavlja, da bo osebne podatke s katerimi upravlja, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec lahko za namene določene v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o sodelujočih svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun.

Osebne podatek bo upravljavec hranil do preklica soglasja za zbiranje osebnih podatkov.

To soglasje lahko uporabnik kadarkoli pisno prekliče.

Preklic lahko posreduje na e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali po običajni pošti na sedež upravljalca:
MODRI VRAT d.o.o.
Tacenska cesta 123
1000 Ljubljana
Copyright © 2016 MODRI VRAT d.o.o. Vse pravice pridržane.